Các giải pháp lớp phủ có thể tùy chỉnh


Dùng thử miễn phí

Sản phẩm của chúng tôi được phát triển dành cho các nhà sản xuất và sử dụng chuyên nghiệp. Một số vấn đề mà các nhà sản xuất gặp phải khi nói đến lớp phủ gỗ là thời gian khô lâu, độ bền thấp, không thân thiện với môi trường, tính thẩm mỹ không được như mong muốn, không có khả năng kháng hóa chất, v.v... Tại Nowocoat Lurrell Industrial A/S, chúng tôi tạo ra các giải pháp đáp ứng các thông số kỹ thuật  và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc đề xuất các lựa chọn thực tế đồng thời tối ưu hóa việc bảo vệ gỗ, tối đa hóa năng suất và giảm chi phí. Đặc tính sản phẩm có thể được kiểm tra theo yêu cầu.

Chúng tôi có thể cung cấp cho công ty của bạn những lợi thế cạnh tranh thông qua sự hợp tác với Nowocoat Lurrell Industrial A/S. Chúng tôi cung cấp mẫu miễn phí để dùng thử và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án của bạn cho đến khi bạn hài lòng.

Nếu bạn có một vấn đề hoặc dự án quan trọng cần thực hiện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hãy cùng nhau đối mặt với thử thách!